Türkiye Cumhuriyeti

Madrid Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Oy Kullanılabilecek Gümrük Kapıları , 06.03.2017

Yüksek Seçim Kurulu’nun 27.02.2017 tarih ve 170 sayılı kararı ile oy kullanacak gümrük kapılarına  Samsun Çarşamba havalimanı eklenmiştir.

 Saygıyla duyurulur.