Türkiye Cumhuriyeti

Madrid Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Araç Tescil Ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapilmasi Projesi (asbis) Ve Yeni Tip Sürücü Belgeleri Hakkinda Duyuru , 19.01.2016

ARAÇ TESCİL VE SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ONLİNE OLARAK YAPILMASI PROJESİ (ASBİS) VE YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

 

         Değerli vatandaşlarımız,

Ülkemizin 22.01.2013 tarihinde katıldığı Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile bu Konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması hükümleri kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, "Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS)" kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına geçilmiştir. 

Bu tarihten itibaren dış temsilciliklerimizce kayıp ve yıpranma nedeniyle sürücü belgesi yenileme başvurusu alınmayacaktır. Dolayısıyla sürücü belgesi yenileme başvurularının Türkiye’deki trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.  

31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır. 

Detaylı bilgiye
http://www.asbis.gov.tr/surucu-belgesi-islemleri.asp
adresinden ulaşılabilmektedir. 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ