Türkiye Cumhuriyeti

Madrid Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurda Giriş-çikiş Kayitlari Hakkinda Duyuru , 19.01.2016

YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARI HAKKINDA DUYURU

         Değerli vatandaşlarımız,

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan yolcuların giriş-çıkış kayıtlarının e-Devlet kapısı üzerinden verilmesi hizmeti başlatılmıştır.  

Bu kapsamda, Türk vatandaşları ile ülkemizde yabancılara mahsus kimlik numarası sahibi yabancılar, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlayabileceklerdir.

 Öte yandan, T.C. kimlik numarası ile yurda giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasına 2009 yılında başlanması nedeniyle, e-Devlet kapısı üzerinden erişilen bilgiler sadece 2009 sonrası kayıtları kapsamaktadır.

 Saygıyla duyurulur.

 

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ