Covid-19 Salgınının İspanya’daki Etkileri Hakkında Bilgi Notu

Madrid Büyükelçiliği 14.01.2021

Covid-19 Durum ve Alınan Tedbirler :

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 14 Ocak 2021 itibarıyla ülke genelinde COVID-19 teyitli vaka sayısı 2.211.967, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 53.079'dur.

Hükümet, virüsün yayılmasının önlenmesi ve eldeki muhtelif kaynaklardan azami düzeyde istifade edilmesi amacıyla salgının birinci dalgası sırasında 14 Mart-21 Haziran tarihleri için olağanüstü hal (OHAL) uygulamış, 21 Haziran itibarıyla “yeni normal” tedbirlerine geçilmiştir.

Yaz aylarının sonunda başlayan İkinci dalgayla birlikte, ülkedeki vaka sayılarının ve hastanelerin yoğunluğun artması sonucunda, salgınla mücadelede gerekli tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla İspanya Hükümeti tarafından bu defa 25 Ekim itibarıyla (Kanarya Adaları Özerk Yönetim Bölgesi hariç) ülke genelinde 15 gün süreyle OHAL ilan edilmiş; akabinde sözkonusu uygulamanın 9 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar uzatılması Meclis'te onaylanmıştır.

OHAL kapsamında, daha evvel İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ekim tarihinde, 100.000'den fazla nüfusu olan ve 500'den fazla vaka görülen yerler için alınan tedbirlerin de geçerli olacağı kaydedilmiştir.

Buna göre OHAL çerçevesinde:

- Yetkili merciilerin Özerk Yönetim Başkanları ve Bölgelerarası Sağlık Konseyi (Sağlık Bakanı ve Özerk Bölge Sağlık Müşavirleri) olacağı;

- Mücbir sebepler dışında 23.00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği, ancak Özerk Yönetimlerin sokağa çıkma saatlerini bir saat ileri ya da geri alabilecekleri,

-Özerk Yönetimlerin bölgelerine giriş çıkışları tamamen ya da kısmen yasaklayabilecekleri, ayrıca kamusal ve özel alanlarda azami 6 kişi sınırlaması getirebilecekleri,

- Geçerli bir gerekçesi bulunmayanların giriş-çıkışına izin verilmeyeceği,

- Belirli önlemlerin alındığı kurumsal faaliyetler dışında, kamusal ve özel alanlarda aile veya sosyal toplantılarda biraraya gelebilecek kişi sayısının 6 olarak belirlendiği,

- Çocuk oyun alanları/parklarının kapatılacağı,

- İbadet yerlerindeki kapasitenin üçte bir oranına indirilerek, kişiler arası sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasının sağlanacağı,

- Cenaze törenlerinde, açık alanlarda azami 15, kapalı alanlarda en fazla 10 kişinin biraraya gelebileceği,

- Ağırlama hizmeti sunan işletmelerde (Otel, restoranlar, kafe vb.), izin verilen kapasitenin kapalı alanlarda %50’yi, açık alanlarda ise %60’ı geçemeyeceği, bar masalarında yiyecek içecek tüketimine izin verilmeyeceği, masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakılması gerektiği, masadaki kişi sayısının 6’dan fazla olamayacağı, yeni müşterilerin saat 22:00’dan sonra kabul edilemeyeceği ve işletmelerin en geç saat 23:00’da kapanması gerektiği,

- Okul ve eğitim merkezlerinde azami kapasitenin %50 olacağı,

- Spor tesislerinin kapasitesinin, açık alanlarda %60, kapalı alanlarda ise %50’yi geçemeyeceği,

- Diğer hizmet, faaliyet ve tesislerde de kapasitenin %50 ile sınırlandırıldığı,

- Sözkonusu bölgelerde, Covid-19’un erken teşhis ve hastalık kontrolü için ve sağlık hizmetleri alanında mevcut kapasitenin güçlendirileceği kaydedilmektedir

Vatandaşlarımızın bulundukları ve seyahat edecekleri bölgelere ilişkin ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları önem arzetmektedir.

Seyahat Kısıtlamaları :

AB Konseyi’nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkelere ilişkin 16 Temmuz tarihindeki güncellediği liste ile ülkemizin de aralarında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya'ya girişlerine dair muafiyet ve kısıtlamalar hakkında İspanya Resmi Gazetesinde 18 Temmuz tarihinde INT/657/2020,sayılı karar yayımlanmış ve bu karar son olarak INT/1119/2020 sayılı kararla güncellenmiş olup, uygulama 31 Aralık'a kadar geçerlidir.

Bununla birlikte, bir önceki kararda INT/1006/2020 sayılı karardaki liste korunmuştur. INT/1006/2020 sayılı kararda, AB Konseyi'nin kararları doğrultusunda sınırlamaların kaldırılacağı ülkeler listesinde yapılan 29 Ekim tarihli son değişiklikle İspanya’nın listesi de Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, Uruguay, Çin ve ayrıca Hong Kong, Macao olarak güncellenmiştir (Çin’de ikamet edenlerin durumunun karşılıklılık ilkesine göre değerlendirilmekte olduğu kayıtlıdır).

Sözkonusu listede Türkiye yer almamaktadır.

Kararlarda, seyahat kısıtlamalarının uygulanmasında, ülke vatandaşlığı değil, ikamet yerinin esas alınacağı da vurgulanmıştır.

Ayrıca Andorra kara sınırı ile Cebelitarık’taki kontrol noktaları için sözkonusu kararın hükümlerinin uygulanmayacağı, kararın dış sınırlara girişi gerektirmeyen havalimanı transferlerini etkilemeyeceği, Ceuta ve Melilla sınırlarının kapalı tutulmaya devam edileceği belirtilmektedir.

Anılan listede yer almamakla birlikte, aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutuldukları belirtilmiştir.

- AB üyesi veya Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler ile Andorra, Monako, Vatikan ve San Marino'da ikamet edenler(bu ülkere giden transit yolcu olmaları kaydıyla),

- AB veya Schengen üyesi ülkelerce ita edilmiş oturum iznine sahip olanlar (bu ülkelere transit gidiyor olmaları kaydıyla),

İş amacıyla olmak kaydıyla sağlık çalışanları (araştırmacılar, yaşlı bakım uzmanları),

- Görev amacıyla sınırlı olmak şartıyla diplomatlar ve diplomatik statüyü haiz uluslararası, askeri personel ve insani amaçlı örgütlerin üyeleri,

- Faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ulaştırma alanında çalışanlar (gemi mürettebatı, uçuş ekibi),

- AB ve Schengen üyesi ülkelerde öğrenim gören uygun vize veya izne ve sağlık sigortasına sahip öğrenciler (öğrenim gördükleri ülkeye gitmeleri, ülkeye girişlerinin akademik yıl içerisinde ya da bundan 15 gün önce olması kaydıyla),

- İşlerini uzaktan yapamayacak veya erteleyemeyecek olan yüksek nitelikli işçiler (belge ile ispat etmek koşuluyla / İspanya’da düzenlenen üst düzey spor faaliyetlerinin katılımcıları),

- Zorunlu ailevi sebeplerle seyahat edenler ve mücbir sebep veya ihtiyaç durumu belgeleyenler, insani sebeplerle ülkeye girişine izin verilenler.

Karar uyarınca, listede yer alan ülkelerdeki mukim şahısların, doğrudan bu ülkeden gelmeleri, münhasıran listedeki ülkelerden transit yapmaları veya listede yer almayan ülkelere giriş yapmadan yalnızca bu ülkelerin havalimanlarında uluslararası transfer yapmaları şartı da yer almaktadır.

İspanya’ya yapılacak seyahatler ve kısıtlamalar hakkında İspanyol makamlarının yapacağı açıklamaların ve Büyükelçiliğimizin/Başkonsolosluğumuzun duyurularının takip edilmesi uygun olacaktır.

Bu hususlara İspanya Resmi Gazetesi’nin (BOE) aşağıdaki internet adreslerinden erişilebilmektedir.

INT/657/2020 : https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8099

INT/1006/2020 :https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13201

İspanya’ya seyahatlerde uygulanan tedbirler / İstenen belgeler

İspanya Sağlık Bakanlığınca 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, İspanya’ya giriş yapan bütün yolcuların ateşinin ölçülerek 37,5 C ve üzerinde ateşi olanların durumlarının inceleneceği, kamu sağlığına tehlike teşkil eden bir durumu bulunduğuna karar verilen kişilerin ise sağlık kuruluşuna nakledilecekleri bildirilmiştir.

Karar uyarınca, ülkeye giriş yapacak bütün yolcuların www.spth.gob.es
adresi, SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH cep telefonu uygulaması aracılığıyla veya İspanya’da havalimanı/limanlarda dağıtılan bir kamu sağlığı formu doldurmaları zorunlu kılınmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca, "riskli kabul edilen ülkelerden" İspanya'ya seyahat edecek yolculara, “ülkeye girişlerinden önce son 72 saat içinde yapılmış olan PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu”getirilmiş olup,bahsekonu uygulama 23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın Hükümetin Covid-19 kaynaklı sağlık krizinin sonlandığını ilan edeceği tarihe kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

Bahsekonu liste 21 Aralık 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup, Türkiye de PCR testi negatif sonuç belgesi istenen riskli ülkeler listesine eklenmiştir.

Sözkonusu listenin 28 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olması öngörülmekle birlikte, epidemiyolojik verilere göre liste düzenli aralıklarla güncellenmektedir).

Sözkonusu uygulamada ülke vatandaşlığı yerine İspanya'ya seyahat edilen ülke esas alınmaktadır. Dolayısıyla,İspanya'ya seyahat edebilme şartlarını taşıyan vatandaşlarımızTürkiye dışından gelseler dahi, "riskli" ülkelerden birinden İspanya'ya seyahat ettikleri takdirde, sözkonusu uygulama kapsamında girebilecektir. Kararda, riskli bölge/ülke listesinin her 15 günde bir güncelleneceği bildirilmekte olup, güncel liste BOE’den takip edilebilecektir.

Uygulamada,

- AB'nin 2020/1475 sayılı tavsiye kararı uyarınca, İspanya'ya varışlarda tüm yolculara uygulanmakta olan mevcut ateş ölçümü, yolcuların genel sağlık durumunun görsel olarak izlenmesi ve belge kontrolü (sağlık formu doldurulması) tedbirlerinin devam edeceği,

- Buna ilaveten, sağlık formuyla birlikte, riskli kabul edilen ülkelerden seyahat edenlerden en son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu diyagnostik Covid-19 test belgesi ibrazının da talep edileceği (belgenin yolcudan herhangi bir zamanda talep edilebileceği),

- Sözkonusu tedbirin İspanya'ya karayolu vasıtasıyla seyahat edenleri etkilemeyeceği,

-Bahsekonu kontrollerin yalnızca son varış noktası İspanya olan yolculara uygulanacağı ve transit geçiş yapan yolculara uygulanmayacağı,

- Talep edilen test türünün PCR olması gerektiği ve AB içerisinde kullanımı yaygınlaşmadığı sürece diğer test türlerinin (hızlı antikor testi, hızlı antijen testi, ELISA, CLIA, ECLIA) kabul edilmeyeceği,

- Test sonucu belgesinin "aslı"nın ibraz edilmesi ve belgenin İngilizce / İspanyolca dillerinde
düzenlenmiş olması gerektiği,

- Sözkonusu belgenin basılı olarak veya elektronik ortamda ibraz edilebileceği,

- Belgede asgari olarak yolcunun "tam adı, pasaport veya kimlik numarası, test yapılış tarihi, analizi yapan kurumun iletişim bilgileri, kullanılan teknik ve sonucun negatif olduğu"

bilgilerinin yer alması şartı bulunduğu,

- PCR testi istenecek riskli bölgelerin veya ülkelerin belirlenmesinde AB ülkeleri için 13 Ekim 2020 tarihli AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararının,

- Üçüncü ülkeler için ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Center for Disease Prevention and Control - ECDC) tarafından yayımlanan veriler esas alınarak son 14 günde 100.000 kişiye düşen vaka sayısının (150 ve üzerinin) referans alınacağı,

- İspanya’ya gelen gemi adamlarının (gemideki görevlerinden İspanya'ya geri dönenler ile İspanya'dan gemiye binmeleri / İspanya'da gemiden inmeleri gerekenlerin, gemi mürettebatı olarak durumlarını kanıtlamaları kaydıyla test yapamadıklarına dair geçerli bir mazeret öne sürmeleri halinde),seyahat ettikleri ülkeden bağımsız olarak PCR testi ibraz etmekten muaf tutulmalarının istisnai olarak kabul edilebileceği,

-İspanya’ya girişte, riskli ülke/bölgelerden gelmekte olup negatif test sonucu bulunmayan yolcular ile sağlık kontrolü sonrası şüphe duyulan yolculara Hudut Sağlığı (Sanidad Exterior) tarafından test yapılabileceği (ancak test sonucu ibraz etmeyenlere cezai müeyyide uygulanacağı), ayrıca istisnai/ alternatif bir yöntem olarak yolculardan 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve sonucunu Hudut Sağlığı'na bildirmelerinin de istenebileceği,

- Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların, ülkeye girişlerine izin verilmeyebileceği
(geri gönderilebilecekleri),

- Bahsekonu kararın ihlali durumunda cezai yaptırımlar uygulanabileceği kaydedilmektedir.

Bahsekonu 298 sayılı karar ile kararın ekini teşkil eden ve (AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri için) AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararı ile (üçüncü ülkeler için) ECDC verileribazı alınarak yayımlanan listeye aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14049

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenen bilgi notlarına ise aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre14-12-2020y27-12-2020.pdf

10 Aralık 2020 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 322 sayılı kararla ise, PCR testi gibi ülkeye giriş öncesi ibraz edilebilecek testler arasında TMA (Transcription Mediated Amplification) testinin de yer alabileceği kaydedilmiiştir.

Bu karara göre,

- 6 yaş altı çocukların testzorunluluğu uygulamasından (tüm testlerden) muaf olacakları, bu tür muafiyetlerin komşu ülkelerde de uygulandığı,

-TMA testi ile diğer diyagnostik testlerin deİspanyolca ve İngilizce'nin yanında, Almanca veya Fransız dilinde ibraz edilebileceği,

- Sözkonusu kararın yayımlandığı tarihte yürülüğe gireceği, yayımlandığı tarihten sonra 1 aylık sürede değişikliğe gidilebileceği ve kararınmevcut idari uygulamaları sonlandırmadığı kaydedilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunan vatandaşlarımız hakkında Ulusal Ajans tarafından hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.ua.gov.tr/haberler/yuksekogretim-covid-19sss-08-07-2020/

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11 Haziran tarihinde yayımladığı genelgeyle, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik olanlar hariç olmak üzere, Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye’ye giriş/çıkışlarına uygulanan kısıtlamalar ile girişin ardından karantina uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Madrid ve İstanbul-Barselona seferleri 1 Temmuz, İstanbul-Valensiya ve İstanbul-Malaga seferleri 1 ağustos itibarıyla başlamıştır. Pegasus firmamızın İstanbul-Madrid ve İstanbul-Barselona seferleri 18 Ağustos itibarıyla başlamıştır. Hava yolu firmalarımızın uçuş tarihlerinde ve frekanslarında değişiklikler de olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

İspanya resmi gazetesinde 20 Mayıs tarihinde yayımlanan bir kararnameyle yabancıların İspanya’da bulunma, ikamet ve çalışma sürelerinin uzatılması işlemlerine bir düzenleme getirilmiştir.

Sözkonusu karara aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141.

Buna göre;

- Oturma ve Çalışma İzinleri:

14 Mart – 21 Haziran tarihli ilk Olağanüstü hal süresi (OHAL) içerisinde ya da OHAL ilanından 90 gün öncesine kadar (14 Aralık 2019 sonrası) geçerliliğini kaybetmiş olan geçici oturma/çalışma izinleri ile öğrenim, öğrenci değişim, istihdama yönelik olmayan staj ya da gönüllü hizmetler kapsamında verilen izinler otomatik olarak 6 ay uzatılmış kabul edilecektir.

Otomatik uzatma süresi, iznin geçerliliğini yitirdiği tarihin ertesi gününden başlayacak ve ilk olağanüstü halin kaldırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra (20 Aralık 2020) son bulacaktır.

Otomatik uzatma işlemi için herhangi bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, bu karar öncesinde bir başvuru yapılmış ve başvuru olumlu sonuçlanmış ise otomatik uzatma uygulanmayacaktır.

Türk makamlarınca duyurulan seyahat uyarılarına ve diğer güncel bilgilere T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aşağıda sunulan sayfalarından ulaşılabilmektedir:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?8a5e254e-533a-4b3d-84db-9f95be1207ff

http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6332-notam

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi normal çalışma düzeninde faaliyet göstermekle birlikte, vatandaşlarımızın Konsolosluk işlem başvuruları sırasında olabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden randevu alması tavsiye edilmektedir.

- İnternet Sitesi:www.konsolosluk.gov.tr

- Telefon : 0034 913 103 904

- E-posta:embajada.madrid@mfa.gov.tr

- Diğer acil haller için nöbetçi cep numarasından (+34 629 476 693) 7/24 esasına göre hizmet verilmeye de devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarına göre hareket etmeyi sürdürmeleri ve sağlık tedbirlerine uymaları önemle rica olunur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı Tatili
6.1.2020 7.1.2020 Epifani Bayramı
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
2.5.2020 2.5.2020 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2020 15.5.2020 Aziz Isidro
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
15.8.2020 15.8.2020 Dini Bayram
12.10.2020 12.10.2020 İspanya Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2.11.2020 2.11.2020 Azizler Günü
9.11.2020 9.11.2020 Azize Almudena günü
7.12.2020 7.12.2020 Anayasa Günü
8.12.2020 8.12.2020 Dini Bayram
25.12.2020 25.12.2020 Noel