Covid-19 Salgınının İspanya’daki Etkileri Hakkında Bilgi Notu

Madrid Büyükelçiliği 09.08.2020

İspanya Sağlık Bakanlığı7 Ağustos itibarıyla koronavirüs COVID-19 teyitli vaka sayısının 314.362, virüs kaynaklı ölümlerin 28.503, günlük vaka sayısının 1.895 olduğunu açıklamıştır.

Hükümet, virüsün yayılmasının önlenmesi ve eldeki muhtelif kaynaklardan azami düzeyde istifade edilmesi amacıyla 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında olağanüstü hal uygulamıştır. 21 Haziran’dan itibaren ise yeni normallik olarak nitelendirilen döneme geçilmiştir. Bu dönemde açık ve kapalı alanlarda, hava-kara-deniz ulaştırma ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunludur. Tüm işletmelerde, tesislerle, okullarda, kamu kurumlarında sağlık/hijyen/temizlik protokolleri uygulanmaktadır.

Vaka artışı yaşanan bölgelere giriş-çıkışlar, zorunlu haller dışında, yasaklanabilmektedir. Son olarak, Katalunya Özerk Yönetimi, 18 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle, Barselona ve mücavir yerleşim yerleri ile Lleida’nın La Noguera ve Segria ilçelerinde (evden çalışılmasının mümkün olmadığı hallerde) işyerlerine ve sağlık merkezlerine gidip-gelme, yaşlı ve hastaların bakımı, gıda temini için dükkan vb. yerlere, banka, finans ve sigorta kuruluşlarına, noter ya da yargı makamlarına gidip-gelme gibi sebepler haricinde sokağa çıkılmaması çağrısında bulunmuş; restoran, kafe gibi işletmelerin iç mekanlarının %50 kapasiteyle hizmet vermesini, tiyatro, sinema, spor tesisleri gibi işletmelerin kapatılmasını kararlaştırmıştır. Aragon/Zaragoza ve Huesca ile Navarra Özerk Yönetimi başkenti Pamplona’da vaka artışları nedeniyle normalleşmeye geçiş planının ikinci aşamasına, Murcia bölgesindeki Totana kasabasında da birinci aşamasına geçilmesine uygulanacak tedbirlere dair bazı güncellemeler yapılarak karar verilmiştir.Castilla y León Özerk Yönetimi, Valladolid’e bağlı Iscar ve Pedrajas de San Esteban ilçelerini 2 Ağustos’tan ve Burgos’a bağlı Aranda de Duero ilçesini 6 Ağustos’tan itibaren; Extremadura Özerk Yönetimi, Badajoz’a bağlı Villarta de los Montes ilçesini 8 Ağustos’tan itibaren giriş-çıkışlara zorunlu haller dışında kapatmıştır (uygulamaların 14 gün süreceği açıklanmıştır).

Halihazırda Aragon, Asturias, Balear Adaları, Bask Ülkesi, Kastilya-Leon, Kastilya La-Mancha, Endülüs, Extremadura, Galisya, Katalunya, La Rioja, Melilla, CeutaMursiya, Navarra, Valensiya Özerk ve Madrid Özerk Bölgelerinde sosyal mesafeye bakılmaksızın maske kullanma şartı getirilmiştir (Kanarya Adaları henüz benzer bir düzenlemeyi kararlaştırmamışlardır).

Vatandaşlarımızın bulundukları ve seyahat edecekleri bölgelere ilişkin ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları önem arzetmektedir.

21 Haziran’dan geçerli olmak üzere, Portekiz hariç (Portekiz ile sınırlar 1 Temmuz tarihinde açılmıştır) Schengen Anlaşması ülkeleri ve Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeye girişine karantina uygulaması olmadan müsaade edilmektedir.

AB Konseyi’nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkelere ilişkin 16 Temmuz tarihindeki güncellediği liste ile ülkemizin de aralarında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya'ya girişlerine dair muafiyet ve kısıtlamalar hakkında İspanya Resmi Gazetesinde 3 Temmuz günü bir karar yayımlanmış, 18 Temmuz ve 31 Temmuz günlerinde sırasıyla INT/657/2020 ve INT/734/2020 sayılı kararlarla güncelleme yapılmıştır.

31 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Ağustos’ta yürürlükten kaldırılması öngörülen sözkonusu Karar’da yer alan sınırlamaların kaldırılacağı ülkelerlistesinde, AB Konseyi kararında yer alan 12 ülke (Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay ve Çin) bulunmakla birlikte, Çin ve Fas’ta ikamet edenlerin durumunun karşılıklılık ilkesine göre bilahare değerlendirileceği belirtilmiştir.Daha evvelki listede yer alan Cezayir, Sırbistan ve Karadağ ise listeden çıkartılmıştır. Kararda, seyahat kısıtlamalarının uygulanmasında, ülke vatandaşlığı değil, ikamet yerinin esas alınacağı da vurgulanmıştır.

Andorra kara sınırı ile Cebelitarık’taki kontrol noktaları için sözkonusu kararın hükümlerinin uygulanmayacağı, kararın dış sınırlara girişi gerektirmeyen havalimanı transferlerini etkilemeyeceği, Ceuta ve Melilla sınırlarının kapalı tutulmaya devam edileceği belirtilmektedir.

Karar’da, anılan listede yer almamakla birlikte, aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutuldukları belirtilmiştir. AB üyesi veya Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler ile Andorra, Monako, Vatikan ve San Marino'da ikamet edenler, AB veya Schengen üyesi ülkelerce ita edilmiş oturum iznine sahip olanlar, iş amacıyla olmak kaydıyla sağlık çalışanları (araştırmacılar, yaşlı bakım uzmanları), görev amacıyla sınırlı olmak şartıyla diplomatlar ve diplomatik statüyü haiz uluslararası, askeri personel ve insani amaçlı örgütlerin üyeleri, faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ulaştırma alanında çalışanlar (gemi mürettebatı, uçuş ekibi), AB ve Schengen üyesi ülkelerde öğrenim gören uygun vize veya izne ve sağlık sigortasına sahip öğrenciler (öğrenim gördükleri ülkeye gitmeleri, ülkeye girişlerinin akademik yıl içerisinde ya da bundan 15 gün önce olması kaydıyla), işlerini uzaktan yapamayacak veya erteleyemeyecek olan yüksek nitelikli işçiler (belge ile ispat etmek koşuluyla / İspanya’da düzenlenen üst düzey spor faaliyetlerinin katılımcıları), zorunlu ailevi sebeplerle seyahat edenler ve mücbir sebep veya ihtiyaç durumu belgeleyenler, insani sebeplerle ülkeye girişine izin verilenler.

Karar uyarınca, ekteki listede yer alan ülkelerdeki mukim şahısların, doğrudan bu ülkeden gelmeleri, münhasıran listedekiülkelerden transit yapmaları veya listede yer almayan ülkelere giriş yapmadan yalnızca bu ülkelerin havalimanlarında uluslararası transfer yapmaları şartı da yer almaktadır.

Sözkonusu seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının planlandığı ilgili makamlarca belirtilmiş olup, bu çerçevede, İspanya’ya yapılacak seyahatler ve kısıtlamalar hakkında İspanyol makamlarının yapacağı açıklamaların ve Büyükelçiliğimizin/Başkonsolosluğumuzun duyurularının takip edilmesi uygun olacaktır.

Sözkonusu karara https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8847
adresinden erişilebilmektedir.

İspanya Sağlık Bakanlığınca 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, İspanya’ya giriş yapan bütün yolcuların ateşinin ölçülerek 37,5 C ve üzerinde ateşi olanların durumlarının inceleneceği, kamu sağlığına tehlike teşkil eden bir durumu bulunduğuna karar verilen kişilerin ise sağlık kuruluşuna nakledilecekleri bildirilmiştir. Karar uyarınca, ülkeye giriş yapacak bütün yolcuların www.spth.gob.esadresi veya SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH aplikasyonu aracılığı ile bir kamu sağlığı formu doldurmaları zorunlu kılınmıştır.

İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı tarafından, diğer ülkelerin İspanya vatandaşlarına ve İspanya’da bulunanlara yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin olarak yapılan açıklamaya aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTERIO6.aspx

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenen bilgi notlarına ise aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunan vatandaşlarımız hakkında Ulusal Ajans tarafından hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.ua.gov.tr/haberler/yuksekogretim-covid-19sss-08-07-2020/

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11 Haziran tarihinde yayımladığı genelgeyle, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik olanlar hariç olmak üzere, Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye’ye giriş/çıkışlarına uygulanan kısıtlamalar ile girişin ardından karantina uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Madrid ve İstanbul-Barselona seferleri 1 Temmuz’dan itibaren başlamıştır. Pegasus firmalarımızın sözkonusu uçuşlara başlayacağı tarih, anılan firma tarafından ayrıca duyurulacaktır. Hava yolu firmalarımızın uçuş tarihlerinde ve frekanslarında değişiklikler de olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

İspanya resmi gazetesinde 20 Mayıs tarihinde yayımlanan bir kararnameyle yabancıların İspanya’da bulunma, ikamet ve çalışma sürelerinin uzatılması işlemlerine bir düzenleme getirilmiştir.

Sözkonusu karara aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141.

Buna göre;

- Oturma ve Çalışma İzinleri:

Olağanüstü hal süresi içerisinde ya da olağanüstü hal ilanından 90 gün öncesine kadar(14 Aralık 2019 sonrası) geçerliliğini kaybetmiş olan geçici oturma/çalışma izinleri ile öğrenim, öğrenci değişim, istihdama yönelik olmayan staj ya da gönüllü hizmetler kapsamında verilen izinler otomatik olarak 6 ay uzatılmış kabul edilecektir.

Otomatik uzatma süresi, iznin geçerliliğini yitirdiği tarihin ertesi gününden başlayacak ve olağanüstü halin kaldırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra(20 Aralık 2020)son bulacaktır.

Otomatik uzatma işlemi için herhangi bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, bu karar öncesinde bir başvuru yapılmış ve başvuru olumlu sonuçlanmış ise otomatik uzatma uygulanmayacaktır.

- 90 gün süreli kalışlar (Turistik, iş görüşmesi,toplantı vb.amaçlarla alınanvize):

İspanya’ya turizm, iş görüşmesi, toplantı, akraba ziyareti vb. nedenlerle 90 günden az süreyle kalmak üzere gelen ve kalış süreleri olağanüstü hal sırasında son bulmuş olanların kalış süreleri otomatik olarak 3 aylık bir dönem boyunca uzatılmış kabul edilecektir.

Sözkonusu uzatma İspanya topraklarıyla sınırlı olacaktır. Gelecekte olası izin başvurularında kalış süresi hesaplanırken yukarıda belirtilen uzatma süresi göz önünde bulundurulacaktır.

- Uzun süreli vizeler (Erasmus, Erasmus+, AFS vb):

Gençlik Hareketliliği Anlaşması çerçevesinde ve yine öğrenim amaçlı verilmiş olan 180 günlük vizelerin geçerlilik süresinin olağanüstü hal boyunca dolması halinde, sözkonusu vizeler vize hamilinin İspanya’da bulunuyor olması ve ülkesine dönememiş olması kaydıyla, olağanüstü halin sona erdiği tarihten itibaren 3 aylık bir dönem için uzatılmış kabul edilecektir.

Vatandaşlarımızın bu hususta olabilecek gelişmeler konusunda da Büyükelçiliğimizce yapılabilecek duyuruları izlemeye devam etmeleri önem taşımaktadır.

Türk makamlarınca duyurulan seyahat uyarılarına ve diğer güncel bilgilere T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aşağıda sunulan sayfalarından ulaşılabilmektedir:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?8a5e254e-533a-4b3d-84db-9f95be1207ff

http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6332-notam

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi normal çalışma düzeninde faaliyet göstermekle birlikte, vatandaşlarımızın Konsolosluk işlem başvuruları sırasında olabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden randevu alması tavsiye edilmektedir.

- İnternet Sitesi: www.konsolosluk.gov.tr

- Telefon : 0034 913 103 904

- E-posta:embajada.madrid@mfa.gov.tr

- Diğer acil haller için nöbetçi cep numarasından (+34 629 476 693) 7/24 esasına göre hizmet verilmeye de devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarına göre hareket etmeyi sürdürmeleri ve sağlık tedbirlerine uymaları önemle rica olunur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı Tatili
6.1.2020 7.1.2020 Epifani Bayramı
9.4.2020 10.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
2.5.2020 2.5.2020 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2020 15.5.2020 Aziz Isidro
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
15.8.2020 15.8.2020 Dini Bayram
12.10.2020 12.10.2020 İspanya Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2.11.2020 2.11.2020 Azizler Günü
9.11.2020 9.11.2020 Azize Almudena günü
7.12.2020 7.12.2020 Anayasa Günü
8.12.2020 9.12.2020 Dini Bayram
25.12.2020 25.12.2020 Noel