Bedelli Askerlik Ve Dövizle Askerlik

Madrid Büyükelçiliği 10.08.2018

BEDELLİ ASKERLİK

7146 Sayılı Askerlik Kanunu, Diğer Bazı Kanunlar ve 663 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na Eklenen Geçiçi 55. Madde, 3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1) Bedelli Askerlik’ten 01 Ocak 1994’ten (dahil) önce doğmuş olanlar yararlanacaktır.

2) Bedelli Askerlik’ten yurt dışında yaşayanlar da yararlanabileceklerdir.

3) Yurt dışında yaşayan yükümlülerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, 15.000 TL veya 15.000 TL’nin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar dövizi tek seferde ödemeleri ve Türkiye’de 21 gün temel eğitim şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

4) Hak sahibi yükümlüler başvurularını e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapabileceklerdir.

5) E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu “EK-B LAHİKA-2 Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ve ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekont aslı Konsolosluklara teslim edilecektir.

6) Dekontun üzerinde: T.C. Kimlik Numarası, Ad-Soyad, Telefon numarası (varsa vekilininki de), Ödenen Bedel Tutarı ve “BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİDİR” açıklaması yazılı olmalıdır.

7) Daha önce askere sevk alıp birliklerine katılmamış olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile askerlik işlemine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olanlar Konsolosluklara başvurabilir.

8 ) Başvurular şahsen veya adına vekaletname verilen yetkili vekiller aracığıyla yapılabilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

9) 3 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar başvuruların ve ödemelerin yapılmış olması gerekmektedir.

10) Celp ve sevk faaliyetleri başvuru tarihinin sona ermesini takiben yürütülecektir. Celp dönemleri ve birlik yerleri Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

DÖVİZLE ASKERLİK

1111 Sayılı Askerlik Kanunun Ek-1. Maddesi ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair 7146 sayılı Kanun, 03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1) Dövizle askerlik için ödenecek döviz miktarı, 1.000 Avro’dan 2.000 Avro’ya yükseltilmiştir.

2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.

3) Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya kalmış yükümlülerden yabancı ülke oturma ve çalışma iznine sahip olduklarını kanıtlayanların askerlik hizmetleri, dövizle askerlik hizmetine başvurabilmeleri için, doğum tarihleri dikkate alınmadan, bir defaya mahsus olmak üzere, 3 ay süreyle geçici olarak ertelenecektir.

4) Yükümlülere, MSB tarafından verilecek uzaktan eğitim alma şartı getirilmiştir.

5) Ödemeler Yurtdışı Temsilciliklerimiz tarafından tahsil edilecektir.

* Uzaktan Eğitim ile yurt dışı temsilciliklere yapılacak ödeme usul ve esasları hususunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasına kadar olan süreç içerisinde, dövizle askerlik hizmet başvuru işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.

Saygıyla duyurulur

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 7.1.2021 Epifani Bayramı
19.3.2021 19.3.2021 Aziz Yusuf Günü (Babalar Günü)
1.4.2021 2.4.2021 Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 2.5.2021 Madrid Özerk Bölge Günü
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
15.5.2021 15.5.2021 Aziz Isidro
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
12.10.2021 12.10.2021 İspanya Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 1.11.2021 Azizler Günü
9.11.2021 9.11.2021 Azize Almudena günü
6.12.2021 6.12.2021 Anayasa Günü
8.12.2021 8.12.2021 Dini Bayram
25.12.2021 25.12.2021 Noel