Nüfusla İlgili Yasal Değişiklikler Ve İdari Para Cezalari Hakkinda Duyuru

Madrid Büyükelçiliği 29.01.2016

NÜFUSLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA DUYURU

Değerli vatandaşlarımız,

6661 sayılı Kanunda yapılan nüfus hizmetleri ile ilgili yasal değişiklikler 27 Ocak 2016 tarih ve29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan yasal değişikliklerle;

1-
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca, 20 iş günü içerisinde adres değişikliğini Büyükelçiliğimiz veya Barselona Başkonsolosluğumuza bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası verilecektir.

2-
a) Sözkonusu kanun değişikliğiyle, doğum olayını bildirim yükümlülüğü devam etmekle birlikte, bu yükümlülüğünü yasal süre olan 60 gün içinde yerine getirmeyenlere,

b) nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere veya bu durumdakiçocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

3-
Evlenme olayını bildirim yükümlüğü yasal süre olan 30 gün içinde yerine getirmeyenlere 50 TL idari para cezası verilecektir.

4-
Yukarıda kayıtlı idari para cezalarının, işlem sırasındaki mahalli para karşılığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuru üzerinden Avro olarak hesaplanacak ve kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilecektir.

Bu çerçevede, İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızın herhangi bir idari para cezasına maruz kalmamaları adına, meydana gelen adres değişikliklerini en geç 20 iş günü ve gerçekleştirdikleri evlilikleri en geç 30 takvim günü içerisinde Büyükelçiliğimiz veya Barselona Başkonsolosluğumuza bildirmeleri önemle rica olunur.

Saygıyla duyurulur.

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ


Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı tatili
6.1.2018 6.1.2018 Epifani Bayramı
29.3.2018 30.3.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
2.5.2018 2.5.2018 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2018 15.5.2018 Aziz Isidro
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
12.10.2018 12.10.2018 İspanya Milli Günü
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
9.11.2018 9.11.2018 Azize Almudena günü
6.12.2018 6.12.2018 Anayasa Günü
8.12.2018 8.12.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel