Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Araçlarin Ülkede Kaliş Süresinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru

Madrid Büyükelçiliği 21.10.2015

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLEN ARAÇLARIN ÜLKEDE KALIŞ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13/10/2015tarihlive 29501 sayılıResmi Gazete’deyayımlanan2015/8113sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararileTürkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarınaverilengeçici ithal izniile ilgili süreninaltı aydan yirmidört aya çıkarılmasıuygun görülmüştür.

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ


Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı tatili
6.1.2019 7.1.2019 Epifani Bayramı
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
2.5.2019 2.5.2019 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2019 15.5.2019 Aziz Isidro
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
15.8.2019 15.8.2019 Dini Bayram
12.10.2019 12.10.2019 İspanya Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Azizler Günü
9.11.2019 9.11.2019 Azize Almudena günü
6.12.2019 6.12.2019 Anayasa Günü
8.12.2019 9.12.2019 Dini Bayram
25.12.2019 25.12.2019 Noel