Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Araçlarin Ülkede Kaliş Süresinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru

Madrid Büyükelçiliği 21.10.2015

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLEN ARAÇLARIN ÜLKEDE KALIŞ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13/10/2015tarihlive 29501 sayılıResmi Gazete’deyayımlanan2015/8113sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararileTürkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarınaverilengeçici ithal izniile ilgili süreninaltı aydan yirmidört aya çıkarılmasıuygun görülmüştür.

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ


Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı tatili
6.1.2018 6.1.2018 Epifani Bayramı
29.3.2018 30.3.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
2.5.2018 2.5.2018 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2018 15.5.2018 Aziz Isidro
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
12.10.2018 12.10.2018 İspanya Milli Günü
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
9.11.2018 9.11.2018 Azize Almudena günü
6.12.2018 6.12.2018 Anayasa Günü
8.12.2018 8.12.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel