2015 Genel Seçimleri

Madrid Büyükelçiliği 30.01.2015

İSPANYA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE OY KULLANMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Değerli vatandaşlarımız,

İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızın 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde Büyükelçiliğimiz (Adres: Calle Rafael Calvo, 18 - 2o

A-B 28010 Madrid) ve Barselona Başkonsolosluğumuzda (Adres: Passeig de Gracia, 7 – 1o

A Barcelona) kurulacak sandıklarda oy kullanabilmeleriyle ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1-İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmeleri için kayıtlı bulundukları Temsilciliğimize (Büyükelçiliğimiz ya da Barselona Başkonsolosluğumuz) “Adres Beyanı”nda bulunmaları gerekmektedir.

2-Bu çerçevede, adres beyanı işlemleriyle ilgili detayların bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

-Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen Yurtdışı Temsilciliklerimize bildirmesi esastır.

-Ancak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50.maddesi 7. fıkrası uyarınca vatandaşlarımızın Yurtdışı Temsilciliklerimize posta (iadeli taahhütlü posta veya kargo), veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) bildirimde bulunması mümkündür. Adres bildiriminde “Adres Beyan Formu (B)” (Bahsekonu forma

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf
adresinden ulaşmak mümkündür) kullanılır. Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

-Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

-Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

-Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri Yurtdışı Temsilciliğimize başvuru yapabilirler.

3-
Adres beyanında bulunmayan vatandaşlarımız YSK’nın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıt edilmeyeceklerinden yurtdışında kurulan sandıklarda oy kullanamayacaklardır.

2015 Milletvekili Seçimlerinde oy kullanabilmek için adres beyanı yapılabilecek son tarih YSK tarafından belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.

4-Yurtdışında yaşayan ve seçimlerde oy kullanabilecek vatandaşlarımızı gösterir “Yurtdışı Seçmen Kütüğü” Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından toplu olarak ilan edilmemektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hangi Temsilciliğimizde ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini

www.ysk.gov.tr
adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” sekmesinden internet ortamında öğrenmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın www.ysk.gov.tr adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümünde kayıtlı olmadıklarını ve kayıtlarının yanlış olduğunu fark etmeleri durumunda “Adres Beyanı”nda bulunmaları veya beyanlarını güncellemeleri seçimlerde oy kullanabilmeleri bakımından hayati önem arz etmektedir.

www.ysk.gov.tr adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümüne e-posta adreslerini kayıt eden vatandaşlarımıza YSK tarafından seçimlerle ilgili gerekli bilgilendirme mesajları gönderilecektir.

Bu sebeple, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın e-posta adreslerini ilgili bölüme kaydetmeleri faydalı olacaktır.

8-2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde randevu sistemi uygulanmayacak, bilahare belirlenecek seçim günü ve seçim saat aralığındavatandaşlarımız diledikleri zaman oylarını kullanabileceklerdir.

9-Oy kullanmak için Temsilciliklerimize gelen vatandaşlarımızın fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz etmeleri zorunludur
.
Büyükelçiliğimiz, Barselona Başkonsolosluğumuz ve gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri henüz belirlenmemiş olup, belirlendiğinde gerekli duyurular yapılacaktır.

Öte yandan, gerek seçimler gerek İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularla ilişkin duyurulara Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuzun vatandaş salonlarındaki duyuru panolarından, resmi internet sitelerinden (http://madrid.be.mfa.gov.tr/ ve http://barselona.bk.mfa.gov.tr/), resmi Facebook (
https://www.facebook.com/pages/TC-Madrid-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi-Embajada-de-Turqu%C3%ADa-en-Madrid/324757944217872
ve https://www.facebook.com/turkish.consulate.bcn) ve Twitter (yalnızca Büyükelçiliğimizin resmi Twitter hesabı bulunmaktadır -
https://twitter.com/Madrid_BE
) hesaplarından da erişim sağlanabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ


Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı tatili
6.1.2018 6.1.2018 Epifani Bayramı
29.3.2018 30.3.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
2.5.2018 2.5.2018 Madrid Özerk Bölge Günü
15.5.2018 15.5.2018 Aziz Isidro
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Dini Bayram
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
12.10.2018 12.10.2018 İspanya Milli Günü
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
9.11.2018 9.11.2018 Azize Almudena günü
6.12.2018 6.12.2018 Anayasa Günü
8.12.2018 8.12.2018 Dini Bayram
25.12.2018 25.12.2018 Noel