Türkiye Cumhuriyeti

Madrid Büyükelçiliği

Büyükelçilik

1759 yılında III. Carlos’un İspanya tahtına çıkması sonrasında, İspanya tarafından İstanbul’a bir elçi gönderilmiş ve Türkiye-İspanya Barış, Dostluk ve Ticaret Antlaşması Eylül 1782’de İstanbul’da imzalanmıştır.

 

Bu Antlaşmanın Onay Belgeleri’nin, İspanyol Elçisi Juan de Bouligny tarafından  törenle  Osmanlı  Padişahına  sunulduğu  23 Nisan 1783 tarihi, çağdaş Türk-İspanyol ilişkilerinin başlangıcı sayılmaktadır.

 

Osmanlı İmparatorluğu 1787 yılında Vakanüvis Vasıf Efendi’yi geçici bir elçilikle Madrid’e göndermiş olmakla birlikte, bu başkentte ilk daimi Elçilik 1857 yılında açılmıştır. İlk Elçi Kerho Efendi’dir. 

 

Tasarruf tedbirleri nedeniyle 1860 yılında Elçilik geçici olarak kapatılmış ve Paris Büyükelçiliği Madrid’e akredite edilmiştir. Paris Büyükelçisi Esat Paşa 1880 yılındaki ziyaretinde Madrid’de Osmanlı Elçiliğinin tekrar açılması için çalışmalarda bulunmuş ve 1881 yılında Sermet Efendi Elçi olarak Madrid’e atanmıştır.

 

1914-1921 yılları arasında Elçiliğin başında bir maslahatgüzar bulunmuştur. 1921 yılında Ragıp Raif Bey Madrid’e Elçi olarak atanmış olup, görevini Ağustos 1922’de  Maslahatgüzar Mekin Mukbil Bey’e devrederek Madrid’den ayrılmıştır. Madrid Elçiliği 1922-1929 yılları arasında maslahatgüzarlar tarafından idare edilmiştir.

 

Cumhuriyet Döneminde Madrid’e atanan ilk elçi 1929 yılında Yahya Kemal Bayatlı olmuştur.

 

1946 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Franco idaresine karşı alınan ortak karara uygun olarak Elçi Atuner merkeze çağrılmış ve 1951 yılında tekrar görevi devralıncaya kadar Elçilik geçici maslahatgüzar tarafından idare edilmiştir.

 

İspanya ile Türkiye, 1 Ocak 1951 tarihinden itibaren Madrid ve Ankara’daki Elçiliklerini Büyükelçiliğe yükseltme kararı almışlar ve aynı yıl Elçi Atuner’in yerine Faik Zihni Akdur Büyükelçi olarak atanmıştır.

 

1936 yılına kadar Paseo de Castellana 35 numarada hizmet veren Büyükelçilik, bu tarihte Monte Esquinza 48 adresine taşınmış, son olarak 1983 yılında halen hizmet verdiği Rafael Calvo 18 adresine taşınmıştır.

 

Büyükelçiliğimiz Andorra’ya da akredite olup, bağlı Silahlı Kuvvetler Ataşeliği ile Ticaret, Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri bulunmaktadır. İspanya’da Büyükelçiliğimize bağlı olarak hizmet veren bir Başkonsolosluk (Barselona), 7 Fahri Başkonsolosluk ve 3 Fahri Konsolosluk bulunmaktadır.

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinin görev bölgesi Asturyas, Bask, Ceuta ve Melila, Ekstremadura, Endülüs, Galisya, Kanarya Adaları, Kantabria, Kastilla ve Leon, Kastilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Navara ve Andorra Prensliği’ni kapsamaktadır.